ติดต่อโรงพยาบาล

ที่อยู่ :
110 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ :
0-5478-9090 , 0-5478-9089
แฟกซ์ :
0-5478-9209